Alinet - nastavitve elektronske pošte


Strežnik za prihajajočo pošto (incoming):

Strežnik za odhajajočo pošto (outgoing):

 

Na voljo je tudi spletna pošta (webmail) na naslovu https://posta.alinet.si.