Nastavitve elektronske pošte

Strežnik za prihajajočo pošto (incoming):

 • Tip strežnika: IMAP (pošta ostane na strežniku, delo iz več naprav hkrati – priporočeno)
 • Naslov strežnika: mail.alinet.si
 • Vrata (port): 993 (SSL/TLS)
 • Obvezna avtentikacija (uporabniško ime in geslo)

ali

 • Tip strežnika: POP (pošta se prenese na vašo napravo)
 • Naslov strežnika: mail.alinet.si
 • Vrata (port): 995 (SSL/TLS)
 • Obvezna avtentikacija (uporabniško ime in geslo)

Strežnik za odhajajočo pošto (outgoing, SMTP):

 • Naslov strežnika: mail.alinet.si
 • Vrata (port): 465 (SSL) ali 587 (STARTTLS)
 • Obvezna avtentikacija, podatki enaki kot za prihajajočo pošto.

Na voljo je tudi spletna pošta (webmail) na naslovu https://posta.alinet.si.